Zarządzenie Burmistrza nr 1436/318/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok