Zarządzenie Burmistrza nr 1434/316/17 w sprawie wprowadzenia "Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez miasto Mikołów"