Zarządzenie Burmistrza nr 1431/313/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok