Zarządzenie Burmistrza nr 1428/310/17 w sprawie konsultacji projektu Uchwały Rady Miejskiej Mikołowa dotyczącej określenia wysokości stawek podatku od nieruchomosci na 2018 rok