Zarządzenie Burmistrza nr 1427/309/17 w sprawie wyłączenia z użytkowania nieruchomości przy ul. Wyszyńskiego 5