Zarządzenie Burmistrza nr 1426/308/17 w sprawie stawki czynszu najmu lokali użytkowych