Zarządzenie Burmistrza nr 1425/307/17 w sprawie zmian w "Regulaminie pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Mikołów na podstawie umowy o pracę".