Zarządzenie Burmistrza nr 1423/305/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok