Zarządzenie Burmistrza nr 1419/301/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok