Zarządzenie Burmistrza nr 1417/299/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok