Zarządzenie Burmistrza nr 1414/296/17 w sprawie zatwierdzenia regulaminu Konkursu na Hejnał Mikołowa