Zarządzenie Burmistrza nr 1412/294/17 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja