Zarządzenie Burmistrza nr 1408/290/17 w sprawie warunków sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ulicach Młyńskiej i bpa Władysława Bandurskiego