Zarządzenie Burmistrza nr 1405/287/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok