Zarządzenie Burmistrza nr 1402/284/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok