Zarządzenie Burmistrza nr 1400/282/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok