Zarządzenie Burmistrza nr 1396/278/17 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę