Zarządzenie Burmistrza nr 1395/277/17 w sprawie opłat za korzystanie z lodowiska na terenie Ośrodka Rekreacyjnego "PLANTY"