Zarządzenie Burmistrza nr 1394/276/17 w sprawie opłat za korzystanie z Krytej Pływalni "Aqua Plant"