Zarządzenie Burmistrza nr 1393/275/17 w sprawie przeprowadzenia loklanych konsultacji społecznych przyjęcia Statutu dzielnicy kamionka będąca jednostka pomocniczą gminy Mikołów