Zarządzenie Burmistrza nr 1391/273/17 w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Mikołowa i Instytucji Kultury oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017 roku