Zarządzenie Burmistrza nr 1389/271/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok