Zarządzenie Burmistrza nr 1384/266/17 w sprawie stawki czynszu najmu lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Nowy Świat 50, 52