Zarządzenie Burmistrza nr 1379/261/17 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok