Zarządzenie Burmistrza nr 1372/254/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok