Zarządzenie Burmistrza nr 1371/253/17 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę