Zarządzenie Burmistrza nr 1365/247/17 w sprawie określenia warunków oddawania w najem lub nieodpłatne używanie powierzchni przeznaczonych na krótkotrwałe użytkowanie w celach edukacyjnych, sportowo-rekreacyjnych, handlowo-usługowym oraz pod reklamy na terenie szkół i przedzkoli