Zarządzenie Burmistrza nr 1360/242/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok