Zarządzenie Burmistrza nr 1351/233/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok