Zarządzenie Burmistrza nr 1349/231/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok