Zarządzenie Burmistrza nr 1347/229/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok