Zarządzenie Burmistrza nr 1345/227/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok