Zarządzenie Burmistrza nr 1343/225/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok