Zarządzenie Burmistrza nr 1342/224/17 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Młyńskiej