Zarządzenie Burmistrza nr 1341/223/17 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Na Wzgórzu, obręb Mikołów