Zarządzenie Burmistrza nr 1340/222/17 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Mikołowie przy ul. Na Wzgórzu, obręb Mikołów