Zarządzenie Burmistrza nr 1339/221/17 w sprawie stawki wyjściowej czynszu najmu lokali użytkowych