Zarządzenie Burmistrza nr 1338/220/17 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Mikołów nieruchomości zajętej pod drogę