Zarządzenie Burmistrza nr 1337/219/17 w sprawie zmian planie dochodów i wydatków budżetu miasta Mikołowa na 2017 rok