Zarządzenie Burmistrza nr 1336/218/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok