Zarządzenie Burmistrza nr 1334/216/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok