Zarządzenie Burmistrza nr 1330/212/17 w sprawie rozłożenia na raty zaległej za lata 2012-2017 opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu