Zarządzenie Burmistrza nr 1328/210/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok