Zarządzenie Burmistrza nr 1324/206/17 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy przy w ul. Piaskowej