Zarządzenie Burmistrza nr 1322/204/17 w sprawie powołania komisji konkursowych dla wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów przedszkoli nr 6 i 8 w Mikołowie