Zarządzenie Burmistrza nr 1320/202/17 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego