Zarządzenie Burmistrza nr 1318/200/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok