Zarządzenie Burmistrza nr 1316/198/17 w sprawie regulaminu wydawaia i użytkownia Karty Mieszkańca Gminy Mikołów oraz dokumentów związanych z Programem Karty Mieszkańca Gminy Mikołów