Zarządzenie Burmistrza nr 1315/197/17 w sprawie powołnia komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego