Zarządzenie Burmistrza nr 1309/191/17 w sprawie zmian w budżecie miasta Mikołowa na 2017 rok